Tüm Haberler

Etiketler

Erenler - Evliyalar

www.tips-fb.com Gönderen İÇP 13 Ekim 2012 Cumartesi

Yazar : İsmail Çelikpençe

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi

İslam literatürümde erenler diye bir kavram yoktur. Bu kavram Müslümanlar arasında kullanılmaktadır.

Ermekten maksat ulaşılması gereken hedeftir. Bu kelime, benliğinden sıyrılmış; öz varlığından geçmiş; kendini Allah yoluna adamış; bu yolda birçok sıkıntıları aşarak bazı sırlara vakıf olmuş tarikat uluları için kullanılır. Çoğulu erenlerdir.

Evliya İslam literatüründe yerleşmiş bir kelimedir. Allah’ı dost edinenlerdir. Allah’a iman edip ibadetlerinde samimi olanlar; mallarıyla-canlarıyla onun yolunda mücadele edenlerdir. Evliyalar, Allah katında makbul olan kâmil insanlardır.

 Kur’an-ı Kerin de evliya ile ilgili ayetler vardır. İşte onlardan birisi: “Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin.” (4/144)

 On birinci-on ikinci yüzyılda Semerkant İslam’ın kültür ve ticaret başkenti; Horasan ise bilim ve sanat merkezidir.

Erenler-Evliyalar denildiğinde akla ilk gelen isim Hoca Ahmet Yesevi’dir. Ahmet Yesevi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1194 te Yesi şehrinde öldüğü rivayet edilir. Onun yolunda gidenlerden bazılarının kabirleri Mevlana müzesindedir.

 Ahmet Yesevi, hem anlayış hem de dil açısından İslamiyet’e getirdiği yorum ve yaklaşımla Türk dünyasının ilk dini lideri olmuştur. Onun kurduğu dergâh da ilk tasavvuf mektebidir.

 Sade bir Türkçe ile söylediği hikmetli sözler büyük iz bırakmıştır. Bu hikmetli sözlerde şeriatın ahkâmı-tarikatın adabı anlatılmıştır.

Yesevi okulu büyük bir tarikat ocağıdır. Nakşilik ve Bektaşilik yeseviliğin birer koludur.  Yesevi dergâhı fakirler-yoksullar-çaresizler için bir sığınaktır.

Ahmet Yesevi tekke edebiyatının ilk temsilcisidir. Anadolu da Türk edebiyatının gelişmesine zemin hazırlamıştır. Birçok halife yetiştirmiştir. Mansur Ata-Abdülmelik Ata-Süleyman Hâkim Ata bunlardandır.

 Ahi Evran- Hacıbektaş-ı veli- Mevlana- Taptık Emre-Yunus Emre- Hacı Bayram-ı veli gibi şahsiyetlerde onun halifelerinin yolundan gitmişlerdir.

Bölgemizde bulunan Kükürt köyü erenleri- Gökçeözü köyü erenleri- Akçapınar köyü erenleri- Kavak köyü erenleri de Moğol istilasından sonra Anadolu’ya gelen Horasan erenlerindendir. Osmanlı devletinin kuruluşunda; Anadolu’nun Türk vatanı haline gelmesinde büyük rol oynamışlardır. Mezarlarının bölgenin en yüksek tepelerindedir. İsimleri bilinmemektedir.

Bunlar, halka hem İslamiyet’i öğretmişler, hem Horasan sanatını öğretmişler, hem de bir tehlike anında birbirleriyle iletişim kurarak, geceleri aralarındaki paralaya göre ışık yakarak tepeden tepeye durumu ileterek vaziyeti başkent Bursa’ya bildirmişlerdir.

Anadolu’nun Türk vatanı haline gelmesinde horasandan gelen Ahmet Yesevi dervişlerinin büyük rolü vardır. Bunlar sultanların-hükümdarların- padişahların danışmanlarıdır.

Osman Gazi'nin yanında Dursun Fakih - Şeyh Edebali'yi, İkinci Murat’ın yanında Hacı Bayram Veli'yi, Fatih Sultan Mehmet’in yanında Molla Gürani - Molla Hüsrev - Akşemseddin'i,Yavuz Sultan Selim'in yanında İbn-i Kemal'i görürüz.

Bunlar halkın maneviyatını yükseltmişler; birlik ve beraberliği sağlamışlar-dayanışma ve direncin artmasına vesile olmuşlardır.

Horasan erenleri,  ayaklarında çarık, sırtlarında aba, ellerinde asa ile Anadolu’yu karış karış dolaşarak halkın gönlünü kazanmışlardır.

Hoş görülü davranışları ile gittikleri yerlerde insanlara kendilerini sevdirmişler; Anadolu’da İslamiyet’in hızla yayılmasını sağlamışlardır.

Bu erenler, yazdıkları ve söyledikleri ile hala bu ülkenin hafızasında yaşamaya devam etmekte; Anadolu’ya yerleştirdikleri uygarlık ve medeniyet geleceğe güvenle -umutla ilerlemektedir.

Allah kendilerinden razı olsun..


Erenler - Evliyalar haberi için 0 yorum

Yorum Gönderme

Yazı ile ilgili yorumunuzu buradan girebilirsiniz.
Alttaki "Bir Kimlik Seçin" bölümünden, Adı/Url 'yi seçip isminizi girerek, yorumunuzu sahipsiz bırakmayın

Bloglar Yarışıyor

Bloglar Yarışıyor Blog Etkinliği / Ödüllü Yarışma

Yazarlar

İsmail ÇELİKPENÇE
Erenler - Evliyalar

Son Yorumlar

Site Trafiği

Ziyaretçi Sayısı

İzleyiciler